Termine 2018

 

 Brigitfest

 9. Februar 2018   15:00h bis 11. Februar 2018
 ca. 18:00h
 Ostern Frühlingsäquinox  nur Schüler
 15:00h bis  ca. 18:00h
 Maifest Beltane
 30. April 2018 15:00h bis 
 1. Mai 2018 ca. 18:00h
 Sommersonnenwende 23. Juni 2018 15:00h bis 24. Juni 2018 ca. 18:00h
 Lugnasad 4. August 2018 15:00h bis 5. August 2018 ca. 18:00h
 Erntedank 22. September 2018 15:00h bis 23. September 2018 ca. 18:00h
 Samhain 31. Oktober 2018 15:00h bis 1. November 2018 ca. 18:00h
 Wintersonnenwende 22. Dezember 2018 15:00h bis 23 .Dezember 2018 ca. 18:00h